waarom?

Zaterdag 15 september 2018 is een zwarte bladzijde in de lange geschiedenis van de Bovenkerkse Sint Urbanuskerk. Op deze dag woedde een verwoestende brand in de Urbanuskerk die kort volgde op een jarenlange en kostbare restauratie van de kerk. Het verdriet, ongeloof en de boosheid waren dan ook groot tijdens en na de brand. Toch werd de emotie al snel naar de achtergrond verdrongen en maakte plaats voor daadkracht.

Inmiddels is de eerste hand gelegd aan de wederopbouw van de Urbanuskerk. Er is echter nog veel werk te doen om de kerk in haar oude glorie te herstellen. Hiervoor is een hoop geld nodig. Daarom zullen wij met het rijden van de Baltic Sea Circle Rally geld inzamelen voor de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.

RTVA bezoekt de Urbanus

Op 25 mei 2019 opende de Bovenkerkse Sint-Urbanuskerk voor het eerst zijn deuren na de verwoestende brand op 15 september 2018. Bezoekers beklommen onder begeleiding van vrijwilligers de traptreden van de kerktoren en zagen met eigen ogen de verwoesting. Daarnaast was voor het eerst sinds de brand de torenklok te horen. Verschillende inzamelingsacties werden gehouden om geld in te zamelen voor het herstel van de kerk. We kijken terug op een mooie, drukbezochte dag. Alle vrijwilligers en bezoekers worden bedankt voor hun inzet, steun en interesse!